Customer Service

Externalizarea proceselor operaționale non-core reprezintă o alegere importantă pentru companie, care în multe cazuri face posibilă raționalizarea și costurile variabile, crescând în același timp eficiența și flexibilitatea operațională.

BCB oferă principalele servicii de asistență inbound, outbound, back-office si servicii de asistență multilingvă, inclusiv:

Telemarketing: reprezintă cea mai eficientă modalitate de a achiziționa noi clienți și de a le păstra pe cei existenți. Obiectivul este de a ajunge la cel mai mare număr de contacte de afaceri cu o anumită destinație de utilizator. Analizăm cu atenție obiectivele care trebuiesc îndeplinite pentru a defini metoda de contact, scopul apelului și scrierea unui scenariu capabil să reflecte caracteristicile comunicării și imaginii clientului.

Teleselling: Realizam campanii de marketing pentru produsele și serviciile companiilor. Campaniile sunt organizate în conformitate cu instrucțiunile Companiei și cu sprijinul BCB Call Plus, atât în ceea ce privește identificarea țintei, cât și formarea operatorilor, cu definirea schemei și scenariul de contact sau cu modalitățile de abordare pe care operatorul trebuie să o urmeze. Suntem dotati cu baze de date complete atât pentru obiectivele de consum, cât și pentru cele de afaceri. Fiecare campanie este supusă monitorizării în timp real pentru a maximiza rezultatele și, prin urmare, pentru a returna investiția.

Caring: re-contactarea clientului permite companiilor partenere să mențină o relație continuă și durabilă. Datorită unei pregătiri prealabile a fiecărui client individual, suntem în măsură să oferim un serviciu precis de îngrijire, să captăm în mod proactiv nevoile clienților și să anticipăm în același timp gestionarea oricăror probleme. Serviciul permite colectarea de informații valoroase, loialitatea și crearea de oportunități de vânzare.

Customer Satisfaction: are rolul de a identifica ce produse sau servicii nu sunt satisfăcătoare în ochii cumpărătorului și identifică în acest sens pârghiile pe care să se concentreze sau aspectele care trebuie îmbunătățite. Putem realiza 2 tipuri de CSM și în aceeași cercetare, și anume: Satisfacția cu relația cu compania și Satisfacția cu produsul / serviciul.

Front Office: Gestionarea cozilor de telefon pentru suport tehnic și comercial. O soluție de apel și un singur punct de gestionare a contactelor. Serviciul este realizat cu ajutorul operatorilor profesioniști capabili să garanteze o supraveghere continuă, oricare ar fi timpul sau nevoile lingvistice.

Gestiunea contractelor: Achiziționarea, înregistrarea, digitalizarea, verificarea și includerea contractelor de achiziții și a contractelor de furnizare.

Managementul de livrare : Astăzi provocarea pentru companiile digitalizate este viteza de implementare. Suntem capabili să oferim un management eficient al livrărilor prin re-contact telefonic, intervenții de planificare, optimizarea rutei, coordonarea jurnalului, contabilitatea activității pe sistemele client (ex. Siebel, Sales Forces etc.)

Gestiunea documentelor: digitizarea unor cantități enorme de documente, informații care, în cele mai multe cazuri sunt furnizate sub formă de hârtie, forma care inhibă posibile elaborări digitale, prin urmare, o discriminare subset de date, acesta din urmă agregarea și crearea rapoarte rapid și ușor.

Gestiunea comenzilor: prin intermediul serviciului nostru inbound-selling, este posibilă gestionarea acceptării diferitelor tipuri de comenzi. Clienții Companiei, prin apelarea numărului atribuit, vor putea să comande produse și / sau servicii prin dialogul cu un operator profesionist care, dacă va fi necesar, va interacționa cu sistemele de management și disponibilitate ale depozitului Companiei.
Comenzile pot fi apoi colectate în modul off-line și retransmise companiei la sfârșitul zilei sau în modul online, cu verificarea imediată și angajamentul de disponibilitate a stocurilor. Această metodă asigură integrarea sistemului nostru cu aplicațiile de gestionare a afacerii.

Ready to Talk