Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Proprietar: BCB Call Plus s.r.l.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal:

 • Pentru a raspunde solicitarilor partii interesate, pentru gestionarea participarii partii interesate la activitatile desfasurate de catre Proprietar, pentru executarea obligatiile legale.

 • Utilizarea datelor în scopuri de informare prin trimiterea de comunicarate pentru a promova adeziunea la initiativele proprietarului si pentru a-si face cunoscuta si sustinuta afacerea.

 • Comunicarea datelor catre terti care le vor folosi pentru viitoare contacte promotionale

Bazele legale care legitimeaza prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Executarea solicitarii partii interesate sau executarea obligatiilor contractuale, pre-contractuale sau legale. Aceasta baza legala legitimeaza procesarea datelor pentru a raspunde solicitarilor partii interesate

 • Acordul partii interesate. Aceasta baza legala legitimeaza prelucrarea datelor pentru utilizarea datelor in scopul trimiterii comunicatelor comerciale si pentru comunicarea datelor catre terti.

Destinatari

 • Furnizorii de servicii instrumentale în scopurile detaliate la punctul 2 din Informatiile privind prelucrarea datelor.

 • Companiile, organizatiile si/sau organizatiile care primesc date ca urmare a acordului exprimat de partea interesata. Acesti destinatari de date apartin categoriilor mercelogice.

Drepturi: Partea interesata va avea dreptul, în raport cu datele sale, la:

 • Accesare,
 • Anulare sau rectificare,
 • Limitare a prelucrarii datelor,
 • Solicitare a portabilitatii,
 • Opunere a prelucrarii datelor.

În orice caz, partea interesata poate apela la Garant pentru protectia datelor cu caracter personal

Informatii suplimentare:

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR), furnizam urmatoarele informatii privind prelucrarea datelor:

1.PROPRIETARUL SUBIECT AL PRELUCRARII DATELOR

         BCB Call Plus  s.r.l.

         Sediul Blv, Ferdiand, 19 Constanta Romania

         C.F. e P.I. RO33856922

         Telefon: +40728117213

         Detalii de contact: privacy@bcbcall.com poate a fi utilizata si pentru contactarea Responsabilului cu Protectia Datelor.

2.SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI DURATA STOCARII

 • SCOPUL 1: Pentru a raspunde solicitarilor partilor interesate, pentru a pune în aplicare obligatiile contractuale si precontractuale precum si a obligatiilor legale.

 • SCOPUL 2: Utilizarea datelor în scopuri promotionale prin trimiterea de comunicate comerciale ale tertilor sau efectuarea de studii de piata. În acest scop, poate fi necesara utilizarea datelor partilor interesate pentru operatiuni de normalizare, deduplicare, filtrare si verificare. Comunicarile vor fi trimise de PROPRIETAR.

 • SCOPUL 3: Comunicarea datelor catre terti pentru trimiterea de comunicate comerciale

Actiunile promotionale desfasurate de PROPRIETAR pot fi realizate prin urmatoarele cai:

 • e-mail,
 • posta,
 • apeluri catre linii fixe sau mobile,
 • trimiterea de mesaje SMS si/sau MMS,
 • servicii de platforma de mesagerie, chat
 • orice alt tip de comunicare similara.

Pastrarea datelor cu caracter personal:

Cu referire la datele colectate de Proprietar pentru solicitarile partii interesate, executarea obligatiilor contractuale, precontractuale sau legale: Proprietarul va pastra baza de date atat  timp cat este necesar pentru gestionarea activitatilor legate de prelucrarea datelor.

Cu referire la activitati de informare institutionala: datele partii interesate vor fi pastrate pentru perioada necesara desfasurarii activitatii, evitând în orice caz stocarea nedeterminata si favorizând partii interesate, exercitarea drepturilor proprii.

3.TEMEIUL LEGAL AL PRELUCARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legitimitatea procesarii datelor dvs. în legatura cu scopurile prelucrarii lor se bazeaza pe urmatoarele:

 • Gestionarea solicitarilor partii interesate si participarea partii interesate la activitatile desfasurate de Proprietar – necesitatea executarii solicitarilor partii interesate.
 • Efectuarea de oferte si comunicate de catre Proprietar – Acordul partii interesate
 • Comunicarea datelor catre terti – Acordul partii interesate

4.DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Datele colectate pentru solicitarile partii interesate cu privire la solicitarile organizate de Proprietar pot fi comunicate persoanelor autorizate si furnizorilor responsabili cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele colectate pentru implementarea actiunilor de informare de catre Proprietar nu sant prevazute comunicari de date catre destinatarii terti, dar datele pot fi procesate de catre responsabilii destinati prelucrarii datelor cu act juridic specific.

Datele colectate cu acordul partii interesate vor fi comunicate companiilor terte, organizatiilor sau organismelor interesate sa directioneze comunicate comerciale catre partile interesate. Aceste subiecte vor fi:

 1. Companii de publicitate apartinând sectoarelor de afaceri indicate mai jos la punctul 4;
 2. Companii de marketing;
 3. Call Center.
 4. Sponsor al cererii de informatii la care se refera formularul de înregistrare.

Sectoarele de activitate pentru care partile interesate pot primi informatii sunt urmatoarele:

 • Comunicatii: produse si servicii de comunicatii si tehnologie, etc .;
 • Sector financiar si bancar: organizatii financiare, asigurari, investitii, securitate sociala, etc .;
 • Timp liber: TV cu plata, redactie, sport, colectionare, fotografie, distractie, jocuri, transport, navigatie, turism (hoteluri, operatori turistici, agentii de turism, companii aeriene etc.), gradinarit, hobby-uri, loterie, competitii, comunicare si divertisment, arta, muzica, etc .;
 • Energie si apa: produse legate de electricitate, hidrocarburi, gaze, apa si utilitati, etc .;

5.DREPTURILE PARTILOR VIZATE

Va puteti exercita dreptul de a:

 • Accesa datele dvs.
 • Rectifica datelor personale
 • Anula cererea
 • Opune prelucrarea datelor.
 • Limita prelucrarea datelor.
 • Cere portabilitatea datelor.

Va puteti exercita drepturile în mod direct si gratuit, contactând urmatoarea adresa de e-mail privacy@bcbcall.com si indicând în subiectul „EXERCITAREA DREPTULUI PRIVIND DATELE PERSONALE” specificând ce drept aveti nevoie sau printr-o comunicare scrisa la adresa Proprietarului.

Cererea dvs. trebuie sa contina: data, nume, prenume, cerere, adresa în scopul notificarii. Pentru a evita orice neîntelegere cu privire la identitatea persoanei fizice care solicita exercitarea drepturilor sale, Proprietarul îsi rezerva dreptul de a solicita o copie a documentului de identitate pentru a confirma identitatea solicitantului în cazurile în care acest lucru este necesar.

Este dreptul partii interesate sa depuna o reclamatie la Garant pentru protectia datelor cu caracter personal la adresa www.garanteprivacy.it